PALEONTOLOGICKÉ LOKALITY

V BLÍZKÉM OKOLÍ

zpět

lokalita ČERNÁ ROKLE

BARRANDIENje velice důležitou oblastí, kde jsou odkryté mo cné vrstvy sedimentů. Rozkládá se na poměrně velikém uzemí jiho-západně od Prahy až směrem k Plzni. Je to oblast budována horninami svrchních sarohor a starších prvohor. Byla pojmenována na počest slavného francouzského vědce Joachima Barranda. Je zde jedno z nejbohatších nalezišť trilobitů na světě. Proslavené lokality jsou zejména Skryje, Jince, Děd u Berouna, Lochkov, Černá rokle, Prokopské údolí v Praze-Hlubočepích, Malá Chuchle a mnoho jiných. Nalezají se tu fosilní mořští živočichové a to především trilobiti, ortokonní hlavonožci, široká škála plžu a ramenonožců, graptolitů, lilijic a mnoho dalších. Oblast Barrandienu má tedy nesmírný význam pro svoje fosilní bohatství rovněž ale i zasadní význam z historického hlediska. Je to jedna z nejlépe prozkoumaných oblastí. A tak není divu, že podle některých českých lokalit byla pojmenována spousta stratigrafických jednotek. Pro názornost uvedu například Praghian, Lochkovian či Pridoli. Nechci se tu moc rozepisovat o paleontologii, protože se domnívám, že by to byla pro mě ztráta času. Existuje mnoho laických či odborných publikací či internetových stránek.

Up | Down | Top | Bottom

Jeden z četných brachiopodů, Spirifer

   

Odontochile hausmani

na obrázku: Odontochile hausmani,

takovýto kompletní exemlpář se vám ale asi nepovede nalézt, nacházejí se většinou pouze ocasní štíty. Musím vás upozornit, že na obrázku není trilobit z Barrandienu, ale z Maroka.

 

 

lokalita Lochkovský profil

 
Velmi bohatá lokalita. Je zde proslavený ortocerový lůmek, kde je možno nalézt mnoho ortokonních hlavonožců. Dále v Lochkově můžeme nalézt krásného ortocera Ophioceras rudens, dále Onoceras corniculum, Michelinoceras michelini. Z mlžů Cardiolu (viz.dole), Panenka vendita.  
 
lokalita Solopysky
Cardiola coruncopiae
na obrázku:Cardiola coruncopiae (silur)

mimojiné se také vyskytuje ve velké míře Michelinoceras michelini, Cycloceras bohemicum, lilijice druhu Scyphocrinites excavatus (stonky), z graptolitů jsem našel druh Cyrtograptus murchisoni a Spirograptus spiralis a z dendroidů jsem našel druh Dyctionema flabelliforme.

 
 
Scyphocrinites excavatus je typickou fosílií českého siluru
   
 

lokalita Buďánská skála

 
Hojné jsou stonky lilijice druhu Scyphocrinites excavatus. Z ortocerů Cycloceras bohemicum a Michelinoceras michelini. Z mlžů Panenka či všude hojná Cardiola. Z plžů třeba Oriostoma dives nebo Sinuites sowerbyii.