zpět

Karlické údolí

Překrásné údolí, které se nachází západně od Vonoklas. Stráně jsou zalesněny a v nich se ukrývá řada zvířat. Je zde možno najít 5 druhů obojživelníků, je zde dosti hojně zastoupen skokan hnědý a štíhlý, dříve se zde vyskytovala i rosnička zelená v součastné době nebyla pozorována. Z plazů se zde nachází 6 druhů, z nichž největší význam má v součastné době jediná lokalita s výskytem kriticky ohrožené ještěrky zelené. Z ptáků, kterých zde hnízdí minimálně 85 druhů, je nejvýznamnější zahnízdění dudka chocholatého v roce 1994, dřívější hnízdění ostříže lesního, a hnízdění včelojeda lesního, sluky lesní, výra velkého, pravděpodobné hnízdění lelka lesního, datla černého, strakapouda prostředního a malého, krutihlava obecného, holuba doupňáka, lejska šedého a lejska černohlavého a krkavce velkého. Ze savců, kterých se zde vyskytuje minimálně 33 druhů, stojí za zmínku výskyt hraboše mokřadního a myšky drobné. V poslední době se v rezervaci vyskytují i muflon a psík mývalovitý.

Kulivá hora

Je zde možno najít 7 druhů obojživelníků, z toho nejvýznamnější je výskyt mloka v přítoku Švarcavy a výskyt skokana štíhlého. Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková a hladká. Z ptáků, kterých zde hnízdí minimálně 77 druhů, je potřeba vyzvednout výskyt ledňáčka říčního na Švarcavě, výra velkého, konipase horského a bílého, datla černého, krutihlava a strakapouda prostředního a malého. Ze savců, kterých zde žije minimálně 33 druhů, je potřeba jmenovat především dva velké hrady jezevce lesního a početný výskyt kuny lesní, i když netopýři v PR Kulivá hora nebyli zatím sledovány, nachází se několik druhů v stromových dutinách u rybníku Trousílek. V poslední době zde trvale přebývá stádo asi 15 kusů muflona

Staňkovka

U místních je známa také jako vyhlídka, a je zde opravdu krásná vyhlídka na Prahu a její široké okolí. Občas zde můžeme spatřit rogalisty, kroužící nad Černošicemi. Její fauna nebyla zatím podrobně zkoumaná, z ptáků zde najdeme především běžné lesní druhy sýkor, mlynaříka, budníčky, pěnice, šoupálky a brhlíka. Poblíž rezervace se nachází pískovna (Sulava) v které lze pozorovat v jezírku ropuchy zelené a čolka obecného, nachází se zde velká kolonie břehule říční. Ze savců stojí za zmínku Vyšší výskyt srnčí zvěře, králíka divokého a zajíce polního, v poslední době se zde vyskytuje stádo asi 15 kusů muflona, které přebíhá na Kulivou horu.

Černá rokle

Významná paleontologická lokalita, která má pro strmé skály a krásné okolí značnou estetickou hodnotu. Její fauna nebyla podrobně zkoumána. Z plazů je potřeba zdůraznit nálezy užovky hladké. Z ptáků stojí za zmínku především hnízdění výra velkého. Ptačí a savčí fauna je velice podobná fauně hned vedle ležící PR Klapice. Je zde vyšší výskyt kuny skalní.

 

zdroj:www.ceskykras.cz