SOLOPYSKY

Vymezení regionu: Obec Solopysky se nachází v okrese Praha-Západ v údolí potoku Švarcava, který je po 9,5 kilometrech své cesty přítokem Berounky, pramení v Kuchaříku. Solopysky jsou vzdáleny 2 km od Černošic, 7,5 km od Zbraslavi a 19 km od Smíchova. Nadmořská výška je 240 m.n.m.. Územě spadají do katastru obce Třebotov.

Gelologické a geomorfologické podmínky: Solopysky se nacházejí na východní části chráněné krajinné oblasti Český kras, který je součástí Středočeské pánve Barrandienu. Nejstarší archeozoické horniny jsou břidlice a buližníky. Proteozoické období začalo před 560 miliony lety a usazovaly se mocné sedimeny s četnými těly organismů, které byly fosilizovány. Ordovická epocha byla charakteristická ukládáním mocných vrstev břidlic a křemenců. Pro Český kras byly však nejvýznamnější následující 2 období. Silur a devon. Zde se ukládaly masivní vápencové vrstvy, které určují dnešní reliéf krajiny. A v této oblasti je mnoho paleontologicky významných lokalit (Černá Rokle, Karlštejn, Solopysky, Lochkov...). Období, po které moře v prvohorách zalilo Střední Čechy, trvalo 180 mil. let. Moře se pak vrátilo před 90 miliony lety. V terciéru se usadily písky na lokalitě Sulava, která je rovněž významnou fytopaleontologickou lokalitou.

Rostlinstvo a živočišstvo: Protože kras je propustný pro srážkovou vodu, vyskytují se v oblasti suchomilné a teplomilné rostliny. Některé z nich, jako např. koniklec luční, hlaváček jarní či lomikámen, jsou chráněny zákonem. Pokud jde o faunu, tak je poměrně bohatá. Jsou zde srnky, kuny, lišky, netopýři, mufloni, jezevci, divočáci, zajíci (snad nám to všechno myslivci nevystřílejí). Z obojživelníků jsem zde pozoroval ropuchy, mloka, skokany a čolky. Ptactvo jde zde rovněž hojně zastoupeno: káně lesní, včelojed, poštolky, sojky, sýkorky a na Švarcavě dokonce i ledňáček! Horší to je už se sovami (výr, puštík, sýček), které jsem kdysi slýchával téměř každou noc, ale nyní jsem rád když ji uslyším 1x za rok. A z plazů jsou to slepýši, oba druhy užovek, zmije, ještěrky (včetně ještěrky zelené-kriticky ohrožený druh). Bouhžel musím říci, že nejvíce je zde klíšťat, které jsou často infikované a není jim úniku.

Ochrana přírody: Krajinné hodnoty Českého krasu, jeho typický vzhled ovlivněný geologickým podložím, významné přírodní i historické památky celého regionu vedly k tomu, že ministerstvo kultury ČSSR vyhlásilo v roce 1972 chráněnou krajinnou oblast Český kras. Rozloha oblasti je 130 km čtverečních a rozkládá se ne území okresů Beroun a Praha - západ. Malé výběžky zasahují i do samotné Prahy (Prokopské údolí). Nejcennější přírodní výtvory a lokality jsou zařazeny do státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť a chráněných přírodních útvarů. Od roku 1972 je státní rezervací i Kulivá hora nacházející se v západní části Solopysk. Jedná se o horu s typickými stepními a lesostepními společenstvy Českého krasu s malebným údolím a starým mlýnem. Tento vrch leží v nadmořské výšce 389 m.n.m..

Kulturní památky:Vzhledem k tomu, že Solopysky nikdy nebyly centrem společenského ani kulturního dění, neinvestovalo se do staveb, které bychom mohli považovat za historicky cenné. Jedinou stavbou, kterou bych akorát zmínil je kaplička z roku 1871.